Gevonden voorwerp melden

CONTACTGEGEVENS PERSOON

Geslacht
Voornamen
Voorletter(s)
Voorvoegsel(s)
Achternaam *
Postcode *
Huisnummer * Letter Toevoeging
Straatnaam *
Woonplaats *
Telefoonnummer
Email *

Wat heeft u gevonden?

Kies een hoofd- en subcategorie die bij uw voorwerp past: *
Hoofdcategorie *
Subcategorie *

Merk
Kleur
Opschrift
Omschrijving *
(Beschrijf met korte steekwoorden het gevonden voorwerp, vul alleen de gegevens in die u nog niet heeft ingevuld.)
Datum gevonden *
Geschatte waarde
Ik bewaar het voorwerp thuis *
Als het voorwerp na één jaar niet is opgehaald, wilt u er dan eigenaar van worden? *

meer info...
Ik heb bezwaar tegen een bedankje van de rechtmatige eigenaar *
Ik heb bezwaar tegen contact met de rechtmatige eigenaar *
Wat is de woonplaats van de melding? *
Wat is de straat van de melding? *
Ter hoogte van * (Bijvoorbeeld huisnr.)

BIJLAGEN

U kunt bijlagen meesturen om uw aanvraag duidelijker te maken. Bijvoorbeeld een foto of een ander document.
Wilt u bijlagen meesturen ?